Słownik

analiza przepływu danych: Analiza statyczna przeprowadzana w oparciu o definicje i użycie zmiennych.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

data flow analysis : A form of static analysis based on the definition and usage of variables.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]