Słownik

analiza przepływu sterowania: Forma analizy statycznej oparta na reprezentacji wszystkich możliwych sekwencji zdarzeń (ścieżek) mających miejsce podczas działania modułu lub systemu.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

control flow analysis: A form of static analysis based on representation of all possible sequences of events (paths) in the execution through a component or system.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]