Słownik

analiza przyczyn i skutków awarii (FMEA - akronim od angielskiego Failure Mode and Effect Analysis): Systematyczne podejście do identyfikacji i analizy ryzyka polegające na wskazywaniu możliwych stanów awarii i zapobieganiu ich wystąpieniu.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA): A systematic approach to risk identification and analysis of identifying possible modes of failure and attempting to prevent their occurrence.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]