Słownik

analiza przyczyn, skutków i krytyczności awarii (FMECA - akronim od angielskiego Failure Mode, Effect and Criticality Analysis): Rozszerzenie FMEA o analizę krytyczności, która jest używana do wyznaczania prawdopodobieństw wystąpienia stanów awarii przy ważności ich konsekwencji. Wynikiem jest uwypuklenie stanów awarii z odpowiednio wysokim prawdopodobieństwem i wagą konsekwencji, co pozwala na ukierunkowanie działań zapobiegawczych tam, gdzie przyniosą największe korzyści. Patrz także analiza przyczyn i skutków awarii (FMEA).

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

Failure Mode, Effect and Criticality Analysis (FMECA): An extension of FMEA, as in addition to the basic FMEA, it includes a criticality analisys, which is used to chart the probability of failure modes against the severity of their consequences. The result highlights failure modes against the severity of their consequences. The result highlights failure modes with relatively high probability and severity of consequences, allowing remedial effort to be directed where it produce the greatest values. See also Failure Mode and Effect Analysis (FMEA).

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]