Słownik

analiza przyczyny podstawowej: Technika analizy zorientowana na identyfikację podstawowych przyczyn defektów. Przez wprowadzenie ukierunkowanych miar na naprawy podstawowych przyczyn defektów, istnieje nadzieja, że prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia defektu będzie zminimalizowane.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

root cause analysis : An analysis technique aimed at identifying the root causes of defects. By directing correcting measures at root causes, it is hoped that the likelihood of defect recurrence will be minimized.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]