Słownik

analiza punktów funkcyjnych (APF): Metoda mająca na celu pomiar rozmiaru funkcjonalności systemu informacyjnego. Pomiar ten jest niezależny od technologii i może stanowić podstawę pomiarów produktywności, szacowania potrzebnych zasobów i kontroli przedsięwzięcia.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

Function Point Analysis (FPA): Method aiming to measure the size of the functionality of an information system. The measurement is independent of the technology. This measurement may be used as a basis for the measurement of productivity, the estimation of the needed resources, and project control.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]