Słownik

analiza punktów testowych ( TPA - acronim od. ang. Test Point Analysis): Formuła umożliwiająca estymację czasu testów oparta na analizie punktów funkcyjnych. [TMap]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

Test Point Analysis (TPA): A formula based test estimation method based on function point analysis. [TMap]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]