Słownik

analiza ryzyka: Proces oceny zidentyfikowanych ryzyk mający na celu oszacowanie ich wpływu i prawdopodobieństwa ujawnienia się. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

risk analysis: The process of assessing identified risks to estimate their impact and probability of occurrence (likelihood). [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]