Słownik

analiza ryzyka: Proces oceny zidentyfikowanych ryzyk mający na celu oszacowanie ich wpływu i prawdopodobieństwa ujawnienia się.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

risk analysis: The process of assessing identified risks to estimate their impact and probability of occurrence (likelihood).

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]