Słownik

analiza statyczna: Analiza artefaktów oprogramowania, np. wymagań bądź kodu programu przeprowadzona bez wykonywania tych artefaktów. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

static analysis: Analysis of software artifacts, e.g. requirements or code, carried out without execution of these software artifacts. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]