Słownik

analiza statyczna kodu: Analiza kodu źródłowego przeprowadzona bez wykonywania oprogramowania.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

static code anailyss: Analysis of source code carried out without execution of that software.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]