Słownik

analiza transakcyjna: Analiza transakcji pomiędzy ludźmi oraz wewnątrz ich umysłów; transakcja jest zdefiniowana jako bodziec i reakcja. Transakcja ma miejsce pomiędzy ludźmi a stanami ego (częściami osobowości) w umyśle osoby.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

transactional analysis: The analysis of transactions between people and within people’s minds; a transaction is defined as a stimulus plus a response. Transactions take place between people and between the ego states (personality segments) within one person’s mind.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]