Słownik

analiza wartości brzegowych: Czarnoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych, w której przypadki te są projektowane w oparciu o wartości brzegowe. Patrz wartość brzegowa.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

boundary value analysis: A black box test design technique in which test cases are designed based on boundary values. See also boundary value.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]