Słownik

analiza wpływu: Oszacowanie zmiany w dokumentacji projektowej, testowej oraz zmian w modułach koniecznych do zrealizowania żądanej zmiany określonych wymagań.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

impact analysis: The assessment of change to the layers of development documentation, test documentation and components, in order to implement a given change to specified requirements.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]