Słownik

analizator statyczny: Narzędzie wykonujące analizę statyczną.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

static analyzer: A tool that carries out static analysis.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]