Słownik

analizator statyczny kodu: Narzędzie wykonujące analizę statyczną kodu. Narzędzie takie sprawdza kod źródłowy pod względem pewnych właściwości, takich jak zgodność ze standardami kodowania, metryki jakości lub anomalie przepływu danych.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

static code analyzer: A tool that carries out static code analysis. The tool checks source code, for certain properties such as conformance to coding standards, quality metrics or data flow anomalies.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]