Słownik

architekt testów: (1) Osoba, która definiuje zalecenia i kierunki strategiczne dla organizacji testów i jej związków z innymi dziedzinami.

(2) Osoba, która definiuje sposób, w jaki testy są tworzone dla danego systemu, łącznie z takimi zagadnieniami jak narzędzia testowe i zarządzanie danymi testowymi.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

test architect : (1) A person who provides guidance and strategic direction for a test organization and for its relationship with other disciplines.

(2) A person who defines the way testing is structured for a given system, including topics such as test tools and test data management.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]