Słownik

atak: Ukierunkowane działanie mające na celu ocenę jakości, w szczególności niezawodności przedmiotu testu, poprzez wymuszanie wystąpienia określonej awarii.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

attack: Directed and focused attempt to evaluate the quality especially of a test object by attempting to force specific failures to occur.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]