Słownik

atak człowiek pośrodku: Przechwycenie, naśladowanie lub modyfikowanie oraz następnie przesłanie wiadomości (np. transakcji kartą kredytową) przez stronę trzecią, w ten sposób że użytkownik pozostaje nieświadomy istnienia strony trzeciej.

UWAGA: Jest to rodzaj ataku kryptologicznego

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

man in the middle attack: The interception, mimicking and/or altering and subsequent relaying of communications (e.g., credit card transactions) by a third party such that a user remains unaware of that third party’s presence.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]