Słownik

atrakcyjność: Zdolność oprogramowania do bycia atrakcyjnym dla użytkownika. [ISO 9126]. Patrz: użyteczność.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

attractiveness: The capability of the software product to be attractive to the user. [ISO 9126] See also usability.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]