Słownik

atrybut jakościowy: Cecha lub właściwość, która wpływa na jakość obiektu. [IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

quality attribute: A feature or characteristic that affects an item’s quality. [IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]