Słownik

audyt konfiguracji: Sprawdzenie zawartości bibliotek zawierającej elementy konfiguracji np. na zgodność ze standardami [IEEE610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

configuration auditing: The function to check on the contents of libraries of configuration items, e.g. for standards compliance. [IEEE 610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]