Słownik

automat skończony: Model obliczeniowy składający się ze skończonej liczby stanów i przejść pomiędzy tymi stanami, możliwie z towarzyszącymi im akcjami. [IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

finite state machine: A computational model consisting of a finite number of states and transitions between those states, possibly with accompanying actions. [IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]