Słownik

automatyzacja testowania: Użycie oprogramowania do wykonania lub wspierania czynności testowych, np. zarządzania testami, projektowania testów, wykonania testów i sprawdzania wyników.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

test automation: The use of software to perform or support test activities, e.g. test management, test design, test execution and results checking.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]