Słownik

automatyzacja wykonania testu: Użycie oprogramowania, np. narzędzia rejestrująco odtwarzającego, w celu kontrolowania wykonania testu, porównania rezultatów rzeczywistych z oczekiwanymi, ustawienia warunków wstępnych testu i innych funkcji kontroli i raportowania testu.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

test execution automation: The use of software, e.g. capture/playback tools, to control the execution of tests, the comparison of actual results to expected results, the setting up of test preconditions, and other test control and reporting functions.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]