Słownik

awaria: Odchyłka modułu lub systemu od oczekiwanego zachowania lub rezultatu działania. [Fenton] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

failure: Deviation of the component or system from its expected delivery, service or result. [After Fenton] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]