Słownik

biało-skrzynkowe techniki projektowania testów: Procedura tworzenia i/ lub wybierania przypadków testowych oparta na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

white-box test design technique: Procedure to derive and/or select test cases based on an analysis of the internal structure of a component or system.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]