Słownik

błąd: Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu. [IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

error: A human action that produces an incorrect result. [After IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]