Słownik

błąd: Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu. [IEEE 610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

error: A human action that produces an incorrect result. [After IEEE 610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]