Słownik

blok podstawowy: Jedna lub wiele następujących po sobie instrukcji bez rozgałęzień. Uwaga: Węzeł w grafie przepływów reprezentuje blok podstawowy.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

basic block: A sequence of one or more consecutive executable statements containing no branches. Note: A node in a control flow graph represents a basic block.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]