Słownik

bramka kontroli jakości: Specjalny kamień milowy w projekcie. Bramki kontroli jakości są umieszczane pomiędzy tymi fazami projektu, które są silnie zależne od wyników poprzedzających je faz. Bramka kontroli jakości zawiera formalną kontrolę dokumentów z poprzedzającej fazy.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

quality gate: A special milestone in a project. Quality gates are located between those phases of a project strongly depending on the outcome of a previous phase. A quality gate includes a formal check of the documents of the previous phase.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]