Słownik

bufor: Urządzenie lub pamięć (baza) używana do czasowego przechowywania danych. Wykorzystywany jest w sytuacjach różnic czasowych w przekazywaniu danych, różnic w wystąpieniu zdarzeń w procesie przesyłania danych lub w przypadku różnej ilości danych jaką mogą przyjąć urządzenia lub procesy zaangażowane w przesyłanie lub wykorzystywanie tych danych. [IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

buffer: A device or storage used to store data temporarily for differences in rates of data flow, time or occurrences of events or amounts of data that can be handled by the devices or processes involved in the transfer or use the data. [IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]