Słownik

Capability Maturity Model Integration - zintegrowany model dojrzałości organizacyjnej: Struktura, która opisuje kluczowe elementy efektywnego rozwoju produktu i procesu utrzymania. Model dojrzałości organizacyjnej składa się z najlepszych praktyk w planowaniu, inżynierii i zarządzaniu rozwojem i utrzymaniem produktu. [CMMI]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

Capability Maturity Model Integration: A framework that describes the key elements of an effective product development and maintenance process. The Capability Maturity Model Integration covers best-practices for planning, engineering and managing product development and maintenance. [CMMI]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]