Słownik

CASE: (Akronim od angielskiego Computer Aided Software Engineering) Inżynieria oprogramowania wspomagana komputerowo.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

CASE: Acronym for Computer Aided Software Engineering.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]