Słownik

cecha: Atrybut modułu lub systemu wyspecyfikowany w dokumentacji wymagań lub wywnioskowany z niej (na przykład: niezawodność, użyteczność,
ograniczenia projektowe). [IEEE 1008]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

feature: An attribute of a component or system specified or implied by requirements documentation (for example reliability, usability or design constraints). [After IEEE 1008]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]