Słownik

Cel Pytanie Metryka: Podejście do mierzenia oprogramowania przy użyciu trzypoziomowego modelu: poziom konceptualny (cel), poziom operacyjny (pytanie) i poziom ilościowy (metryka).

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

Goal Question Metric: An approach to software measurement using a three-level model: conceptual level (goal), operational level (question) and quantitative level (metric).

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]