Słownik

cel testu: Przyczyna zaprojektowania i przeprowadzenia testu.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

test objective: A reason or purpose for designing and executing a test.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]