Słownik

codzienne budowanie wersji (oprogramowania): Aktywność programistyczna, której celem jest kompletna kompilacja i integracja systemu każdej doby (zwykle nocą), tak że zintegrowany system wraz z ostatnimi zmianami jest dostępny w dowolnym czasie.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]
 

daily build: A development activity whereby a complete system is compiled and linked every day (often overnight), so that a consistent system is available at any time including all latest changes.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]