Słownik

codzienne buildowanie: Aktywność, której celem jest kompilacja i integracja kompletna systemu kaŜdej doby (zwykle nocą), tak że zintegrowany system wraz z ostatnimi zmianami jest dostępny w każdej chwili.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

daily build: a development activity where a complete system is compiled and linked every day (usually overnight), so that a consistent system is available at any time including all latest changes.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]