Słownik

COTS: Akronim od ang. Commercial Off- The-Shelf Software. Patrz oprogramowanie z półki. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

COTS: Acronym for Commercial Off-The- Shelf software. See off-the-shelf software. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]