Słownik

CTP: Akronim od ang. Critical Testing Processes. Patrz krytyczne procesy testowania.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]
 

CTP: See Critical Testing Processes.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]