Słownik

cykl Deminga: Iteracyjny, czterokrokowy (zaplanuj – wykonaj – sprawdź – zastosuj) proces rozwiązywania problemów, mający zastosowanie w doskonaleniu procesów. [wg Deminga].

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]

 

Deming cycle: An iterative four-step problem-solving process, (plan-do-check-act), typically used in process improvement. [After Deming]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]