Słownik

cykl testowy: Wykonanie procesu testowego w stosunku do pojedynczego, możliwego do zidentyfikowania wydania testowanego obiektu. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

test cycle: Execution of the test process against a single identifiable release of the test object. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]