Słownik

czarno-skrzynkowa technika projektowania przypadków testowych: Procedura wyprowadzająca i/lub wybierająca przypadki testowe w oparciu o
analizę specyfikacji, funkcjonalnej lub niefunkcjonalnej, modułu lub systemu bez odniesienia do jego wewnętrznej struktury.

 

black-box test design technique: Procedure to derive and/or select test cases based on an analysis of the specification, either functional or non-functional, of a component or system without reference to its internal structure.