Słownik

dane testowe: Dane, które istnieją (przykładowo w bazie danych) przed wykonaniem testu, i które mają wpływ na testowany moduł lub system, lub na które wywiera wpływ testowany moduł lub system.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

test data: Data that exists (for example, in a database) before a test is executed, and that affects or is affected by the component or system under test.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]