Słownik

dane wejściowe do testów: Dane otrzymywane z zewnętrznego źródła dostarczane do obiektu testów podczas wykonywania testu. Źródłem zewnętrznym może być sprzęt, oprogramowanie lub człowiek.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]

 

test input: The data received from an external source by the test object during test execution. The external source can be hardware, software or human.

 

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]