Słownik

debagowanie: Proces wyszukiwania, analizowania i usuwania przyczyn awarii oprogramowania.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

debugging: The process of finding,vanalyzing and removing the causes of failures in software.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]