Słownik

decyzja: Punkt w programie, w którym przepływ sterowania ma dwie lub więcej alternatywne drogi. Węzeł grafu przepływu sterowania, z którego wychodzą dwie lub więcej gałęzi.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

decision: A program point at which the control flow has two or more alternative routes. A node with two or more links to separate branches.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]