Słownik

defekt: Wada modułu lub systemu, która może spowodować, że moduł lub system nie wykona zakładanej czynności, np. niepoprawne wyrażenie lub definicja danych. Defekt, który wystąpi podczas uruchomienia programu, może spowodować awarię modułu lub systemu.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

defect: A flaw in a component or system that can cause the component or system to fail to perform its required function, e.g. an incorrect statement or data definition. A defect, if encountered during execution, may cause a failure of the component or system.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]