Słownik

definicja danej: Instrukcja przypisująca wartość zmiennej.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

data definition: An executable statement where a variable is assigned a value.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]