Słownik

diagnozowanie (IDEAL): Faza w modelu IDEAL, podczas której określa się aktualny stan w stosunku do pożądanego. Faza diagnozowania składa się z następujących czynności: scharakteryzowanie stanów bieżącego i pożądanego oraz opracowanie rekomendacji. Patrz także IDEAL.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

diagnosing (IDEAL): The phase within the IDEAL model where it is determined where one is, relative to where one wants to be. The diagnosing phase consists of the activities: characterize current and desired states and develop recommendations. See also IDEAL.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]