Słownik

diagram przepływu sterowania: Abstrakcyjna prezentacja możliwych sekwencji zdarzeń (w postaci ścieżek) mających miejsce podczas uruchomienia
modułu lub systemu.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

control flow graph: An abstract representation of all possible sequences of events (paths) in the execution through a component or system.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]